بزرگسالان

انتشارات غزال جوان به عنوان نماینده پیرسون_لانگمن در ایران پس از رایزنی با این انتشارات و بررسی های کارشناسی، مجموعه Top Notch و Summit را به عنوان کتب آموزشی مخصوص بزرگسالان برگزید و اقدام به بومی سازی و چاپ آن در ایران نمود. ویرایش های اول، دوم و سوم این مجموعه توسط انتشارات کتاب پاسارگاد قابل عرضه می باشد.

به منظور آشنایی بیشتر با این مجموعه اینجا را کلیک نمائید.

بزرگسالان