نوجوانان

در کشور ما آموزش زبان در رده سنی نوجوانان(12 تا 16) سال مدتها با استفاده از کتب آموزشی بزرگسالان انجام می شد. این کتاب ها علاوه بر عدم سنخیت با واژگان و مطالب مورد نیاز این گروه سنی، تطابق لازم از بعد روانشناسی را نیز نداشته و نمی توانستند ارتباط لازم را با نوجوانان برقرار نمایند. انتشارات غزال جوان با توجه به این نواقص تصمیم به بومی سازی مجموعه ای مناسب برای این گروه سنی گرفت. مجموعه !Hey There علاوه بر رفع ایرادات ذکر شده، گرامر و واژگان مورد نیاز دانش آموزان دبیرستانی را نیز شامل شده و ابزاری مناسب جهت پیشرفت در چهار مهارت اصلی و کسب نتیجه مناسب در آزمون ها می باشد.

به منظور آشنایی بیشتر اینجا را کلیک نمائید.

نوجوانان