راهنمای شرکت در دوره آموزش معلمین

لطفا دقت فرمائید:

  • ده روز قبل از برگزاری کارگاه ثبت نام نهایی باید انجام شود. 
  •  
  • در صورت لغو ثبت نام سه روز قبل از تاریخ برگزاری، 50% شهریه مسترد خواهد شد. بدیهی است بعد از این زمان مبلغی باز گردانده نخواهد شد.
راهنمای شرکت در دوره آموزش معلمین