گواهینامه کودکان

گواهینامه کودکان

Silver

گواهی نامه دوره دوم Magic Phonics

این گواهینامه صرفا برای دوره آموزشی Magic Phonics، طراحی شده است و به زبان آموزانی که کتابهای چهارم، پنجم و ششم دوره آموزشی مجیک فونیکس، را گذرانده اند، اعطا می گردد.

گواهی نامه دوره اول Magic Phonics

گواهی نامه Magic Phonics دوره اول 3-1

Gold

Gold