Big English

 

By Mario Herrera and Christopher Sol Cruz  

فکر بزرگ، رویای بزرگ

یک پکیج کامل آموزشی برای یادگیری بهتر و دستیابی به نتایج عالی.

این پکیج یک رویکرد متعادل برای آموزش انگلیسی است. به شما کمک می کنند تا دانش آموزان را با خلاقیت، انتقاد و همکاری متقاعد به آموختن زبان انگلیسی کنید.

این مجموعه  برای زبان آموزان دوره مقدماتی 7 تا 12 سال طراحی شده است.

 • ارزیابی برای یادگیری:
  این دوره از تکنیک های ارزیابی برای یادگیری استفاده می کند. این یک راه عالی برای جذب دانش آموزان در فرایند یادگیری است.
 • آموزش شخصی:
  این کتاب به شما تمام مواد لازم برای اجرای هر درس را می دهد. شما می توانید آموزش خود را برای دانش آموزان شخصی کنید.
 • به شما کمک می کند که نتایج را نشان دهید:
  این کتاب با MyEnglishLab یکپارچه شده است که شامل بازی های سرگرم کننده، فیلم ها و پازل هایی است که توجه خوانندگان  پر انرژی را جلب می کند. تست ها و ارزیابی ها را برای هر دانش آموز شخصی کنید و پیشرفت  را به سرعت و به آسانی بررسی کنید.

 

برای دانش آموزان:

 • کتاب دانش آموز
 • کتاب کار در منزل

برای معلمین:

 • راهنمای معلم
 • CD صوتی

 

 

Level 6 Level 5 Level 4 Level 3 Level 2 Level 1
Contents Contents Contents Contents Contents Contents
Student's Book Student's Book Student's Book Student's Book Student's Book Student's Book
Workbook Workbook Workbook Workbook Workbook Workbook
Teacher's Book Teacher's Book Teacher's Book Teacher's Book Teacher's Book Teacher's Book

 

 

 

Big English