Magic Phonics

دشواری خواندن و نوشتن در زبان انگلیسی از آنجایی آغاز می شود که تعداد آواهایی که در زبان انگلیسی توسط سخنگویان این زبان ادا می شود بسیار بیشتر از تعداد حروف و آواهایی است که به نوآموزان زبان انگلیسی آموزش داده می شود.

تعداد حروف زبان انگلیسی تنها 26 حرف است در حالی که در انگلیسی بریتانیایی 44 آوا و در انگلیسی آمریکایی 36 آوا توسط همین حروف و ترکیبات آنها تولید شده و در گفتار و نوشتار واژگان مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین نوآموزان نمی توانند بین حروف و صداها تناظر یک به یک برقرار نموده و همین مسأله باعث سر در گمی ایشان و همچنین مربیان و والدین می شود.

اگر به این نکته مهم، واژگانی را که به شکل کاملا بی قاعده نوشته می شوند نیز بیافزاییم، به این نتیجه می رسیم که فراگیری مهارت خواندن و نوشتن امری بسیار دشوار، گیج کننده و حساس است که متأسفانه بسیاری از نوآموزان در آغاز یا نیمه راه علاقه و دلبستگی لازم را به خواندن به عنوان یک فعالیت ذهنی سرگرم کننده از دست داده و بیشتر احساس نومیدی و بی میلی در آنها شکل می گیرد.

ویژگی های این مجموعه 9 جلدی که آن را از سایر مجموعه های آموزش خواندن به روش صداشناسی متمایز می سازد این است که نخست اساس کار بر مبنای آموزش "کلیه" آواهای زبان انگلیسی آمریکایی قرار گرفته انگلیسی آمریکایی در قالب  (Sound Segment) است. در واقع در این مجموعه نه جلدی، فراگیران هر 36 آوای (Spelling Patterns) و الگوهای نگارشی رایج (Trigraph) و سه نویسه (Digraph) دو نویسه، Letter) 80) حرف فرا می گیرند.

ویژگی دوم این مجموعه این است که کلیه واژگانی که در این مجموعه انتخاب شده اند، همگی قاعده مند بوده و نوآموزان به راحتی می توانند مرحله به مرحله صدا کشی (Blending) نموده و آنها را بخوانند. همین دو ویژگی کافی است تا به شما اطمینان دهد که فراگیران نو آموز تنها در مدت کمتر از ده جلسه آموزش، راز خواندن به زبان انگلیسی را کشف نموده و بتوانند اولین واژگان را به راحتی و بدون کمک تصویر و یا مربی بخوانند. جالب است بدانید که در پایان این مجموعه ، علاوه بر توانایی خواندن و نوشتن، دایره واژگان فراگیران نوآموز به حدود یک هزار واژه می رسد. افزون بر این، در این مجموعه بخش هایی به دستور زبان  (Grammar) و کلمات خاص (Magic Words) اختصاص یافته است. 

این مجموعه هم به عنوان مکمل برای کتابهای Pockets 2 و Pockets 3 برای زبان آموزان 4 سال به بالا و هم به طور مستقل به عنوان پیش نیاز برای کتابهای Backpack و یا مشابه آن ها برای دبستانی ها پیشنهاد می شود.

به زبان آموزانی که دوره Magic Phonics را با موفقیت به پایان برسانند، گواهی نامه پایان دوره ارائه می گردد.

 

 

Step 8 Step 7 Step 6 Step 5 Step 4 Step 3 Step 2 Step 1
Table of Contetns Table of Contetns Table of Contetns Table of Contetns Table of Contetns Table of Contetns Table of Contetns Table of Contetns
Poster Poster Poster

 

Magic Phonics