Magic Phonics

Magic Phonics محصول سال 1391 می باشد و از سوی آموزش و پرورش به عنوان کتاب مناسب و مرتبط با برنامه درسی برگزیده شده است.

این مجموعه برای گروه سنی 4 تا 12 سال طراحی شده است.

Magic Phonics در 9 جلد با کیفیتی مطلوب و محتوای آموزشی مناسب برای کودکان، منتشر و وارد بازار شده است. دوره ی مزبور توسط آقای دکتر مهرداد مولودی تالیف گردیده است.

 

در کتاب های 1 تا 3 مجیک فونیکس، 26 صدای رایج حروف به کودکان آموخته می شود. زبان آموزان با استفاده از کتاب های 4 تا 8 علاوه بر یادگیری کامل 26 واحد آوایی زبان انگلیسی، با 56 دو نویسه، سه نویسه و الگوی نگارشی رایج و سایر صداهای انگلیسی آشنا می شوند.معلمین می توانند با استفاده از پوسترهای جذاب در طرح درس خود، شرایط کلاس را به گونه ای تغییر دهند تا علاوه بر ارزیابی فراگیران، شرایط مهیج و خوشایندی را در قالب بازی، شعر و موسیقی برای زبان آموزان فراهم کنند.آخرین نکات آوایی و مهارت حدس زدن، خواندن کلی و گزینشی نیز در برنامه آموزشی داستان های این مجموعه قرار دارد. این داستان ها تمرینی برای خلاصه نویسی و انشاء نویسی نیز محسوب می شوند.

راهنمای معلم و منابعی که در این مجموعه معرفی شده است، به معلمین کمک خواهد کرد تا با تسلط کامل سیستم مجیک فونیکس را آموزش داده و همراه با طرح درس خود از نکات کلیدی و ایده های عملی بهره مند شوند. در این کتاب فلسفه آموزشی هر تمرین عنوان شده و اطلاعاتی در مورد کاربرد CD شعر، پوستر و سوالات برای معلمین تعریف شده است.

از این طریق فراگیران می توانند سلیس تر بخوانند و با املاء صحیح کلمات و اصول انشاء نویسی در سطوح بالاتر آشنا شوند.

 

Magic Phonics شامل مجموعه کامل زیر می باشد:

  • کتاب کار
  • راهنمای معلم
  • CD
  • پوستر آموزشی

 

به زبان آموزانی که دوره Magic Phonics را با موفقیت به پایان برسانند، گواهینامه پایان دوره ارائه می گردد.

 

Level 9 Level 8 Level 7 Level 6 Level 5 Level 4 Level 3 Level 2 Level 1
Student's Book Student's Book Student's Book Student's Book Student's Book Student's Book Student's Book Student's Book Student's Book
Poster Poster Poster

 

Magic Phonics