گواهی نامه دوره اول Magic Phonics

این گواهینامه صرفا برای دوره آموزشی  Magic Phonics، طراحی شده و به زبان آموزانی که کتابهای اول، دوم و سوم دوره آموزشی مجیک فونیکس، را گذرانده اند، اعطا می گردد.

گواهی نامه دوره اول  Magic Phonics