Jack and the Beanstalk

خانواده جک و همسایه هاشون خیلی فقیرند. جک اسب خانواده ش رو به جای پولی که برای تهیه غذا لازم داشتند با دونه های جادویی لوبیا عوض می کنه. شب هنگام دونه ها رشد می کنند و تبدیل به یک ساقه لوبیای خیلی بزرگ می شن. جک از ساقه لوبیا بالا می ره و می فهمه که این غوله که حیوانات مزرعه همسایه ها رو می دزده. جک گیاه لوبیا رو قطع می کنه و خانواده خودش و همسایه ها رو نجات می ده.

مجموعه Caramel tree Readers  بر طبق استانداردهای Lexile  در هفت سطح تهیه شده است. 

در طراحی این مجموعه با استفاده از تصاویر زیبا، روال داستان چالشی و شخصیت های به یاد ماندنی سطح زبان آموز به تدریج و به طور مناسب ارتقا پیدا میکند. سطوح 1 تا 6 همراه با کتاب کار می باشد که کاملا هماهنگ با کتاب داستان بوده و مکمل آن است. کتاب کار از طریق فعالیت های جذاب و مفرح؛ مهارتهای زبانی ( صحبت کردن، خواندن، نوشتن و شنیدن) را توسعه می دهد.

Jack and the Beanstalk