سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

حضور فعال کتاب پاسارگاد در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران