گواهی نامه دوره دوم Magic Phonics

این گواهینامه صرفاً برای دوره آموزشی  Magic Phonics، طراحی شده است و به زبان‌آموزانی که کتاب‌های چهارم، پنجم و ششم دوره آموزشی مجیک فونیکس، را گذرانده‌اند، اعطا می‌گردد.