مجموعه دوسطحی بالاتر از متوسط تا پیشرفته (Summit) برمبنای توانایی در برقراری ارتباط طراحی شده و با بالا بردن اعتماد به نفس و سطح آگاهی فرهنگی زبان آموزان، آن‌ها را برای استفاده از زبان انگلیسی در برخوردهای شغلی، مسافرت‌ها و… آماده می‌سازد.

Summit Unit Walk-Through

Clearly state the communication goals of the unit.

Previews the content of the unit, builds schema, and develops academic skills.

Presents a “snapshot” of authentic conversational language for observation.

Provides practice in inferring meaning of idioms from context.

Accesses prior knowledge and gets students talking.