انتشارات غزال جوان به عنوان نماینده پیرسون_لانگمن در ایران پس از رایزنی با این انتشارات و بررسی‌های کارشناسی، مجموعه Top Notch و Summit را به عنوان کتب آموزشی مخصوص بزرگسالان برگزید و اقدام به بومی‌سازی و چاپ آن در ایران نمود. ویرایش‌های اول، دوم و سوم این مجموعه توسط انتشارات کتاب پاسارگاد قابل عرضه می‌باشد.

Top Notch 3rd Edition Unit Walk-Through

Top Notch Changes