دشواری خواندن و نوشتن در زبان انگلیسی از آنجایی آغاز می‌شود که تعداد آواهایی که در زبان انگلیسی توسط سخنگویان این زبان ادا می‌شود بسیار بیشتر از تعداد حروف و آواهایی است که به نوآموزان زبان انگلیسی آموزش داده می‌شود.

تعداد حروف زبان انگلیسی تنها 26 حرف است در حالی که در انگلیسی بریتانیایی 44 آوا و در انگلیسی آمریکایی 36 آوا توسط همین حروف و ترکیبات آن‌ها تولید شده و در گفتار و نوشتار واژگان مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنابراین نوآموزان نمی‌توانند بین حروف و صداها تناظر یک به یک برقرار نموده و همین مسأله باعث سر در گمی ایشان و همچنین مربیان و والدین می‌شود.

اگر به این نکته مهم، واژگانی را که به شکل کاملا بی‌قاعده نوشته می‌شوند نیز بیافزاییم، به این نتیجه می‌رسیم که فراگیری مهارت خواندن و نوشتن امری بسیار دشوار، گیج کننده و حساس است که متأسفانه بسیاری از نوآموزان در آغاز یا نیمه راه علاقه و دلبستگی لازم را به خواندن به عنوان یک فعالیت ذهنی سرگرم کننده از دست داده و بیشتر احساس نومیدی و بی میلی در آن‌ها شکل می‌گیرد.

ویژگی‌های این مجموعه 9 جلدی که آن را از سایر مجموعه‌های آموزش خواندن به روش صداشناسی متمایز می‌سازد این است که نخست اساس کار بر مبنای آموزش “کلیه” آواهای زبان انگلیسی آمریکایی قرار گرفته انگلیسی آمریکایی در قالب  (Sound Segment) است. در واقع در این مجموعه نه جلدی، فراگیران هر 36 آوای (Spelling Patterns) و الگوهای نگارشی رایج (Trigraph) و سه نویسه (Digraph) دو نویسه، Letter) 80) حرف فرا می‌گیرند.

ویژگی دوم این مجموعه این است که کلیه واژگانی که در این مجموعه انتخاب شده‌اند، همگی قاعده‌مند بوده و نوآموزان می توانند مرحله به مرحله صدا کشی (Blending) نموده و آنها را بخوانند. همین دو ویژگی کافی است تا به شما اطمینان دهد تا فراگیران نوآموز تنها در مدت کمتر از ده جلسه آموزش، راز خواندن به زبان انگلیسی را کشف نموده و بتوانند اولین واژگان را به راحتی و بدون کمک تصویر و یا مربی بخوانند. جالب است بدانید که در پایان این مجموعه، علاوه بر توانایی خواندن و نوشتن، دایره واژگان فراگیران نوآموز به حدود یک هزار واژه می رسد. افزون بر این، در این مجموعه بخش هایی به دستور زبان (Grammar) و کلمات خاص (Magic Words) اختصاص یافته است. این مجموعه هم به عنوان مکمل برای کتاب های Pockets, Big Fun, First Friends برای زبان آموزان 4 سال به بالا و هم به طور مستقل به عنوان پیش نیاز برای کتاب های Backpack, Big English, Family and Friends و یا مشابه آن ها برای دبستانی ها پیشنهاد می شود.

جدول زیر به طور خلاصه محتوای هر یک از کتاب های این مجموعه را نمایش می دهد. جهت جزئیات بیشتر و بررسی نمونه صفحات کتاب، فایل های صوتی و سایر متعلقات به صفحه اختصاصی هر یک مراجعه نمایید.

Focus
Magic Words
No. of Words
Content
Course Book
52
A to Z
Look ‘n’ Say
a: ant – /b/ – /k/ – /d/ – /e/ – /f/ – /g/ – /h/ – /I/
It, is, a, an
22
A, B, C, D, E, F, G, H, I
Step 1
/dz/ – /k/ – /l/ – /m/ – /n/ – /o/ – /p/ – /kw/ – /r/
It, I, am, is, are, a, an, has, had, the
66
J, K, L, M, N, O, P, Q, R
Step 2
/s/ – /t/ – /^/ – /v/ – /w/ – /ks/ – /j/ – /z/
He is, She is, They are, You are, have
92
S, T, U, V, W, X, Y, Z
Step 3
ee: /i:/ – ea: /i:/ – ai: /ei/ – ay: /ei/ – a-e-: /ei/ – i-e: /ai/ – igh: /ai/ – y: /ai/ – ie: /ai/
This is, That is, These are, Those are, with, for, go to, of
102
A, EE, EA, A-E, Ai, -Ay, IE, I-E, IGH
Step 4
y: /I/ – ar: car – ck: /k/ – ch: chick – sh: ship – th: three – th: this – a: panda – er: farmer
There is, There are, my, your, his, her, our, their
77
Y /ai/, Y /i/, AR, CK, CH, SH, TH, -ER
Step 5
ing: king – ng: song – n: pink – ir: girl – ur: curly – all: tall – or: fork – aw: draw – au: laundry
was, were, do, does
72
IGH, NG, NK, IR, UR, ALL, OR, AW, AU
Step 6
ce: /s/ – ew: /u:/ – ue: /u:/ – u-e: /u:/ – oy: boy – oi: oil – ou: round – ow: cow – o: cold
What, Who, Whose, Where, When
71
EW, UE, U-E /u:/, U-E /ju:/, -ue /ju:/, OY, OI, OU, OW
Step 7
oo: book – oo: /u:/ – ow: snow – oa: goat – o-e: home – -e: horse – ph: /f/ – wh: white – ea: ear
How often, always, usually, sometimes, never, everyday, once a week / month / year
75
OO /u/, OO /u:/, OW, OA, O-E, -E (Silent), PH, WH-, EA
Step 8
175
ey, kn
Step 9A
185
S /z/, le, wr
Step 9B
209
cian, ci, ie
Step 9C

درباره مولف

دکتر مهرداد مولودی، عضو هیات علمی دانشگاه و موسس آکادمی زبان مهرداد از سال 1381 می باشد. در نزدیک به دو دهه سابقه در حرفه آموزش زبان انگلیسی، در کنفرانس های متعددی در آمریکا، اروپا، خاورمیانه و آسیا ایراد سخنرانی نموده است. شناخته شده ترین کتاب تالیفی ایشان، مجموعه 12 جلدی مجیک فونیکس می باشد. او همچنین مبتکر، طراح و برگزار کننده دوره های تربیت مدرس فونیکس و تربیت مدرس کودک و نوجوان می باشد و تا به حال بیش از 50 دوره در ده سال گذشته در تهران و شهرهای مختلف به شکل حضوری و اخیرا غیر حضوری برگزار نموده است. او علاوه بر تکمیل دوره های حرفه ای و پیشرفته در حوزه آموزش زبان، برنده جوایز متعدد از مراکز و دانشگاه های داخلی و خارجی نیز می باشد. در سال 1398 دوره "طراحی و توسعه برنامه های آموزش آنلاین" را که توسط انجمن بین المللی تیسول آمریکا ارایه می گردد طی مدت یکسال کامل نمود.