مکمل یادگیری حروف!

فلش کارت های مجیک فانیکس 1 و 2 و 3

  • شامل 52 کارت همراه با امکان مشاهده کلیپ نحوه نوشتن حروف از طریق اسکن کد چاپ شده بر روی کارت ها
  • تمرین نوشتن حروف بر روی کارت ها با ماژیک وایت برد و پاک کردن و نوشتن دوباره و دوباره
Magic Phonics 1, 2 and 3 Flashcards
Device Slider
Markers

تمرین نوشتن حروف

امکان نوشتن حروف با استفاده از ماژیک وایت برد

Writing on Flashcards