Banner-Hey There! Starter

کتاب مقدماتی مجموعه Hey There برای زبان آموزان نوجوانی طراحی شده که با زبان انگلیسی برخورد آموزشی نداشته و شروع این امر با سطح اول مجموعه کمی برایشان مشکل است.

در Hey There! Starter تمرکز بر روی یادگیری کلمات و گرامر مقدماتی است تا زبان آموز آمادگی لازم جهت استفاده از سطوح بالاتر مجموعه را کسب نماید.

بدون شک دوره آموزش زبان Hey There یک دوره منحصر به فرد با محتوایی بسیار مناسب برای گروه سنی 11 تا 15 سال است که به دغدغه‌های آموزش زبان انگلیسی در این گروه سنی پایان می‌دهد. بسیاری از دبیرستان‌ها که تا کنون به خاطر نبود چنین منبعی، ناگزیر از دوره‌های آموزش بزرگسال استفاده می‌کردند که از لحاظ محتوا و روانشناسی آموزشی متناسب با این گروه سنی نیست، از این پس می‌توانند کتابی جذاب و متناسب با سن زبان‌آموزان خود داشته باشند.

نمونه‌هایی از صفحات کتاب Starter در اینجا ارائه شده است.

HT Starter Cover

Sample Lesson

Hey There! Starter Changes

Related Story Books