همایش ملی و دوره های تربیت مدرس خردسال، کودک و نوجوان

حضور کتاب پاسارگاد در اولین همایش ملی و دوره های تربیت مدرس خردسال و کودک در پردیس کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران (12 و 13 اردیبهشت ماه) واقع در کرج برگزار شد. این رویداد فرهنگی، میزبان تعداد کثیری از مدرسان زبان از سراسر کشور در این حوزه بود.
این همایش، در محیطی گرم و دوستانه با سخنرانی کارشناسان با تجربه در امر آموزش در گروه سنی کودک و استقبال بازخورد مثبت مدیران مراکز آموزشی و کارشناسان زبان انگلیسی همراه شد.
با سپاس از همراهی یاران همیشگی کتاب پاسارگاد و به امید ایجاد تغییرات مثبت و سازنده در امر آموزش زبان انگلیسی کودکان.