گواهی نامه دوره اول Magic Phonics

این گواهینامه صرفا برای دوره آموزشی  Magic Phonics، طراحی شده و به زبان‌آموزانی که کتاب‌های اول، دوم و سوم دوره آموزشی مجیک فونیکس، را گذرانده‌اند، اعطا می‌گردد.