همان طور که می دانیم به خاطر سپردن معانی واژگان در زبان انگلیسی با وجود اهمیت فراوان، کاری سخت و دشوار است. انتشارات کتاب پاسارگاد برای مجموعه !Hey There فلش کارت هایی را آماده و چاپ نموده که به طور اختصاصی برای همین مجموعه تهیه شده اند. این فلش کارت ها کلیه کلمات درج شده در هر کتاب را به ترتیب درس به درس شامل می شوند. تا کنون زبان آموزان ملزم به خرید این کارت ها به صورت فیزیکی بودند اما از این پس به منظور سهولت استفاده و برای راحتی زبان آموزان امکان دانلود این کارت ها با فرمت قابل پخش در رایانه فراهم شده است.

لازم به ذکر است برای استفاده از این فلش کارت ها بایستی نرم افزار Adobe Flash Player را روی دستگاه خود نصب کنید. برای مشاهده راهنما و دانلود Adobe Flash Player کلیک کنید.