Top Notch
take your students to the top and make English
Read More
Hey There
take your students to the top and make English
Read More
Magic Phonics
take your students to the top and make English
Read More
قبل
بعدی
Top Notch
Make English unforgettable
More
Hey There
Does the simple things exceptionally well
More
Magic Phonics
Become Competent Readers
More

انگلیسی خوشمزه

داستان های کارامل تری

گواهینامه ها

موسساتی که از کتاب های انتشارات غزال جوان و کتاب پاسارگاد استفاده می کنند، می توانند مطابق جداول ارائه شده در این بخش نسبت به دریافت گواهینامه برای زبان آموزان خود اقدام نمایند.

همکاران ما پس از دریافت و بررسی درخواست، در اولین فرصت جهت انجام هماهنگی های لازم با شما تماس خواهند گرفت.

شما می توانید فایل نمونه درخواست گواهینامه را از اینجا دریافت نموده و پس از تکمیل، از طریق فرم روبرو ارسال فرمایید.

لازم به ذکر است که این انتشارت نسبت به صدور گواهینامه برای موسساتی که از کتاب های چاپ شده بدون اجازه ناشر اصلی استفاده می کنند، مسئولیتی ندارد.