در این داستان مواد غذایی در حال بحث در مورد مهمتر بودنشان هستند. حتی وقتی اونا تو یه کاسه سوپ قرار می‌گیرند متوجه نتیجه نهایی همکاریشون نمیشن. 

در این کتاب نام مواد غذایی و صفات بیان کننده مزه‌ها آموزش داده می‌شود.

مجموعه Caramel Tree Readers بر طبق استانداردهای Lexile در هفت سطح تهیه شده است.

در طراحی این مجموعه با استفاده از تصاویر زیبا، روال داستان چالشی و شخصیت‌های به یاد ماندنی سطح زبان‌آموز به تدریج و به طور مناسب ارتقا پیدا می‌کند. سطوح ۱ تا ۶ همراه با کتاب کار می‌باشد که کاملا هماهنگ با کتاب داستان بوده و مکمل آن است. کتاب کار از طریق فعالیت‌های جذاب و مفرح؛ مهارت‌های زبانی (صحبت کردن، خواندن، نوشتن و شنیدن) را توسعه می‌دهد.

Sample Lesson

Other Titles of Level 1