در گام ۴ تا ۸ مجیک فونیکس به منظور تسلط بیشتر در خواندن متون انگلیسی، دو نویسه‌ها، سه نویسه‌ها، و سایر صداهای حروف، با الگوهای نگارشی رایج در زبان انگلیسی به کودکان آموزش داده می‌شود.

اهداف اصلی گام‌های ۴ الی ۸ مجموعه مجیک فونیکس به این شرح می‌باشند:

  • تسهیل امر خواندن با آموزش مستقیم دو نویسه‌ها، سه نویسه‌ها، سایر صداهای حروف و الگوها نگارشی رایج در زبان انگلیسی
  • ایجاد زمینه برای تلفظ صحیح و استاندارد در بین نوآموزان با آموزش مستقیم کلیه آواهای زبان انگلیسی آمریکایی
  • شناسایی آواهای انگلیسی که در زبان فارسی وجود ندارند و آموزش آن‌ها برای تلفظ بهتر
  • آموزش دانش لازم برای خواندن واژگان با تلفظ صحیح در صورت نبود مربی و یا فرهنگ لغت
  • کم کردن خطاها در هجی واژگان به هنگام نگارش 
  • و در نهایت تسهیل فرآیند خواندن و نوشتن و ایجاد علاقه به این دو مهارت مهم

 هر درس در گام‌های ۴ الی ۶ مجیک فونیکس با یک شعر و تصویر آغاز می‌شود که هدف آن معرفی صدای جدید به همراه مثال‌های جذاب و آسان می‌باشد.

صفحه دوم از هر درس به نحوه نگارش، صفحه سوم به معرفی واژگان بیشتر، صفحه چهارم به تمرینات جذاب و صفحات پنج و شش به داستانی مصور برای خواندن بیشتر و تکرار اختصاص یافته است. انتهای کتاب نیز، صفحاتی برای آموزش ساختار‌های دستوری، و همچنین مرور و تکرار کل کتاب طراحی شده و در انتهای جلد ۴ نیز قسمتی به عنوان تمرینات دوره‌ای گام‌های ۱، ۲ و ۳ در نظر گرفته شده است.

صفحات مربوط به درس اول کتاب جهت درک بهتر شیوه آموزش در اینجا ارائه شده‌اند.

Unit Walk-Through

1st Edition vs. 2nd Edition​

Sample Lesson

Online Resources

Related Phonics Storybooks