سطح نهم مجموعه Magic Phonics شامل سه مجلد است كه در هر جلد سه داستان کلاسیک معروف با توجه به سطح زبان آموزان ساده سازی، ويرايش و تصويرگری شده است. تمرين های تصويری در انتهای هر داستان به منظور يادگيری كلمات جديد، توضيح ساده اين كلمه ها و راهنمايی جهت استفاده موثرتر از داستان ها گنجانده شده است.

داستان های کتاب مجیک فونیکس 9A:

 1. The Wise Goat and the Bad Wolves
 2. The Spelled Castle
 3. The Fairy

آنچه زبان آموز در گام های پایانی این مجموعه می آموزد به شرح زیر است:

 • شناخت و بیان صدای سایر صداها، الگوهای نگارشی رایج، دونویسه ها و سه نویسه های زبان انگلیسی
 • توانایی نگارش هدایت شده، نگارش آزاد و نگارش خلاق
 • خلاصه گویی و خلاصه نویسی
 • توانایی گفتار و بیان شفاهی داستان
 • درک مطالب داستان های پیشرفته کلاسیک انگلیسی
 • توانایی درک توالی حوادث در داستان ها
 • خواندن انتقادی و تحلیلی
 • توانایی روخوانی داستان های کتاب با تلفظ صحیح و نزدیک به Native
 • مرور وازگان و ساختارهای قبلی در بطن داستان های جدید سطح بندی شده با ساختارهای زبانی Native
 • فراگیری بیش از 50 واژه جدید در حین لذت بردن از هر یک از داستان ها
 • فراگیری حدود 500 واژه جدید در حین لذت بردن از مجموعه داستان های سه کتاب

با توجه به اتمام نسخه چاپی، برای دریافت نسخه پی دی اف یا دانلود فایل دیجیتال کتاب Magic Phonics 9A کلیک کنید.

Unit Walk-Through

Sample Lesson

Online Resources