سطح نهم مجموعه Magic Phonics شامل سه مجلد است كه در هر جلد سه داستان کلاسیک معروف با توجه به سطح زبان آموزان ساده سازی، ويرايش و تصويرگری شده است. تمرين های تصويری در انتهای هر داستان به منظور يادگيری كلمات جديد، توضيح ساده اين كلمه ها و راهنمايی جهت استفاده موثرتر از داستان ها گنجانده شده است.

داستان های کتاب مجیک فونیکس 9C:

 1. Tom Thumb
 2. The White Snake
 3. Hansel and Gretel

آنچه زبان آموز در گام های پایانی این مجموعه می آموزد به شرح زیر است:

 • شناخت و بیان صدای سایر صداها، الگوهای نگارشی رایج، دونویسه ها و سه نویسه های زبان انگلیسی
 • توانایی نگارش هدایت شده، نگارش آزاد و نگارش خلاق
 • خلاصه گویی و خلاصه نویسی
 • توانایی گفتار و بیان شفاهی داستان
 • درک مطالب داستان های پیشرفته کلاسیک انگلیسی
 • توانایی درک توالی حوادث در داستان ها
 • خواندن انتقادی و تحلیلی
 • توانایی روخوانی داستان های کتاب با تلفظ صحیح و نزدیک به Native
 • مرور وازگان و ساختارهای قبلی در بطن داستان های جدید سطح بندی شده با ساختارهای زبانی Native
 • فراگیری بیش از 50 واژه جدید در حین لذت بردن از هر یک از داستان ها
 • فراگیری حدود 500 واژه جدید در حین لذت بردن از مجموعه داستان های سه کتاب

Unit Walk-Through

Sample Lesson

Online Resources